Jordy's blik op de Rijswijkse politiek (1)

Jordy's blik op de Rijswijkse politiek (1)

Onze fractievoorzitter Jordy komt om de zoveel tijd met zijn blik op de Rijswijkse politiek, waarbij wordt teruggekeken naar de afgelopen politieke weken in Rijswijk. Deze week de Marimbahal, de 'basis op orde' van de Rijswijkse wegen en groen en betaald parkeren aan de grens met Den Haag.

Het nieuwe jaar is alweer twee maanden onderweg. De fractie heeft in de tussentijd niet stilgezeten. Zo hebben we de contacten met de collega’s in de regio Haaglanden weer aangehaald. Het is voor een stad als Rijswijk in een regio als de onze tenslotte ontzettend belangrijk dat we gezamenlijk met elkaar optrekken om problemen aan te pakken.

Ook in de gemeenteraad mochten we weer aan de bak. Zo is besloten over de toekomst van de Marimbahal. Als Rijswijkse VVD zijn we blij dat eindelijk is besloten dat de Marimbahal wordt gesloopt en het gebied verder ontwikkeld kan worden. Wij verschilde wel sterk van mening met de andere partijen over wat de toekomst van dit gebied moet zijn. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft gekozen om een nog grotere sporthal terug te plaatsen in combinatie met een aantal woningen. Wij maken ons grote zorgen over de financiële gevolgen van dit besluit, maar dat bleek voor andere partijen geen probleem. Bijzonder, want Rijswijk moet echt beter op de uitgaven gaan letten. Als Rijswijkse VVD hadden wij voorgesteld om een ruim wooncomplex te bouwen, met ruimte voor voorzieningen zoals bijvoorbeeld een huisartsenpost, een beweegruimte en ruimte voor de bewonersvereniging Muziekbuurt. Helaas was hier geen meerderheid voor. Het onderzoek wordt nu uitgevoerd en over ongeveer één jaar moet de gemeenteraad definitief beslissen. Als fractie hebben wij ons voorgenomen om in deze tijden nog strakker op het belastinggeld van de Rijswijkse inwoners te letten. Dat mag bij andere partijen wel wat scherper op het netvlies komen te staan.

Daarnaast zijn twee belangrijke plannen besproken, het groenbeheerplan en het beheerplan wegen. Als Rijswijkse VVD willen wij dat de basis op orde is, niet wordt ingeleverd op de kwaliteit en veiligheid van onze openbare ruimte en voldoende geld wordt vrijgemaakt voor het netjes houden van Rijswijk. Met deze plannen is een goede stap gezet. Ook hier blijven de financiën een punt van aandacht, maar het college is hard aan het werk om voldoende geld te vinden zodat het groen en de wegen ook de komende jaren in goede staat blijven.

Ook is gesproken over het op tijd uitbreiden van de uren voor betaald parkeren in bepaalde delen van Rijswijk. Niet leuk, maar wel noodzakelijk. Den Haag heeft namelijk besloten om betaald parkeren ook overdag in te voeren. De data en de geschiedenis laten zien dat dit meteen gevolgen zou hebben voor Rijswijk, omdat mensen die nu gratis in Den Haag staan naar Rijswijk zouden verplaatsen. Daarom is het college actief aan de slag gegaan en met een plan gekomen om hier alvast op voor te bereiden. Het is fijn om te zien dat het college de ontwikkelingen goed in de gaten houdt. Afgesproken is dat het pas doorgaat als Den Haag definitief de uren verruimd en het zichtbaar tot overlast leidt in Rijswijk. Inwoners zullen als het zo ver is geïnformeerd worden door de gemeente. Om Rijswijk gastvrij te houden voor bezoekers en ondernemers hebben we voorgesteld om te kijken of in meer straten het eerste uur gratis parkeren kan worden uitgebreid. Hier zal naar worden gekeken.

De fractie hoort graag wat er speelt in de wijken en buurten. Neem dus vooral contact met ons op als er wat is, wanneer er vragen zijn of om te sparren over een probleem of idee. Graag tot snel!